Rinkebymordet  
    Startsida
  • Kommittén
  • Ettjustitiemord?
  • Rättsdokument
  • Bokenommordet
  • Pressrum
Startsida»Ettjustitiemord?»Hovrättensdomkommenterad»Kommentarer»10

Ettjustitiemord? a=newdTree('a'); a.config.folderLinks=true; a.config.useIcons=false; a.config.useLines=true; a.config.useStatusText=true; a.config.closeSameLevel=true; a.config.useCookies=false; a.add(0,-1,''); a.add(1,0,'Kronologi-falletipunktform','/kronologi.html'); a.add(2,0,'Hovrättensdomkommenterad','/domen.html'); a.add(3,0,'Dedömda','/dedomda.html'); a.add(4,3,'ÖzkanYildiz','/ozkan.html'); a.add(5,4,'ÖzkansbrevtillBeatriceAsk','/ozkansbrevtillbeatriceask.html'); a.add(6,4,'ÖzkansandrabrevtillBetriceAsk','/ozkansandrabrevtillbetriceask.html'); a.add(7,3,'ÖnderYildiz','/onder.html'); a.add(8,3,'OrhanYildiz','/orhan.html'); a.add(9,3,'AyhanYildiz','/ayhan.html'); a.add(10,0,'Motivet','/motivet.html'); a.add(11,10,'Slagsmåletsomingensåg','/motivet1.html'); a.add(12,10,'Ettmycketbräckligtmotiv','/motivet2.html'); a.add(13,10,'Hurberättelsenväxtefram','/motivet3.html'); a.add(14,0,'Mobiltelefonerna','/mobiltelefonerna.html'); a.add(15,0,'Huvudvittnet-heroinisten','/ferzendeyildiz.html'); a.add(16,15,'UtanFerzendeingamorddomar','/ferzendesbetydelsefordomarna.html'); a.add(17,15,'1."DetvarFerzendesomsköt"','/deavgorandevittnesmalen.html'); a.add(18,15,'2."Jagsågminbrorsondöda"','/2jagharsettminbrorsondoda.html'); a.add(19,15,'3."Jagvetingenting"','/3jagvetingenting.html'); a.add(20,15,'4."ÖzkanochÖndergjordedet"','/4ozkanochondergjordedet.html'); a.add(21,15,'5."JagljögomÖzkanochÖnder"','/5jagozkanochondervarintedar.html'); a.add(22,15,'6."Jagföljdesjälvmedmördaren"','/6jagsjalvfoljdemedmordaren.html'); a.add(23,15,'Slutsats','/slutsatser.html'); a.add(24,0,'Vittnenasompåstodsljuga','/alibivittnen.html'); a.add(25,24,'FarbroderniGävle','/bedirhanyildiz.html'); a.add(26,24,'Natt-ochmorgonvittnetiGävle','/oyaemen.html'); a.add(27,24,'KrogvittnetiGävle','/pubagarenjohan.html'); a.add(28,24,'Medresenärenibilen','/firattunc.html'); a.add(29,24,'VittnetvidRinkebyTorg','/vittnetvidrinkebytorg.html'); a.add(30,0,'Vittnenasomaldrigfickvittna','/vittnenasomaldrigfickvittna.html'); a.add(31,30,'Sälenvittnena','/salenvittnena.html'); a.add(32,30,'VittnetvidRinkebyTorg','/vittnetvidrinkebytorg1.html'); a.add(33,30,'Vittnenaitunnelbanan','/tunnelbanevittnena.html'); a.add(34,30,'"Sambandscentralen"','/ayhansfar.html'); a.add(35,30,'Natthärbärget','/ayhansmorochsyster.html'); a.add(36,30,'Pizzeriaägaren','/pizzeriaagarenahmet.html'); a.add(37,30,'VittnenaiGävle','/flerkommer.html'); a.add(38,37,'Pizzabagarna','/adnanakgur.html'); a.add(39,37,'JessicaBerglind','/jessicaberglind.html'); a.add(40,0,'JK-anmälanpå20punkter','/jk-anmalan.html'); a.add(41,40,'1.ÖverfalletsombaraRadusvänkändetill','/1overfalletsombararadusvankandetill.html'); a.add(42,40,'2.ÖverfalletpåMalmvägenden26februari...','/2overfalletpamalmvagenden26februaribordehautretts.html'); a.add(43,40,'3.Detmordmisstänktahuvudvittnetsberättelse...','/3detmordmisstanktahuvudvittnetsberattelsebordehamottagitskritiskt.html'); a.add(44,40,'4.Hudvittnetsförhörbordehadokumenterats...','/hvudvittnetsforhorbordehadokumenteratsochredovisats.html'); a.add(45,40,'5.UndermåligsammanfattningavförhörA','/5.html'); a.add(46,40,'6.UndermåligsammanfattningavförhörB','/6undermaligsammanfattningavforhorb.html'); a.add(47,40,'7.UndermåligsammanfattningavförhörC','/7undermaligsammanfattningavforhorc.html'); a.add(48,40,'8.Vittnetvidmordplatsen...','/8vittnetvidmordplatsensomdomstolenintetroddepa.html'); a.add(49,40,'9.Vittnetsomaldrigsakombibil','/9vittnetsomaldrigsakombibil.html'); a.add(50,40,'10.17-åringensomsadevadpolisenvillehöra','/10.html'); a.add(51,40,'11.Mobiltelefonensomåklagarenintetänktespåra','/11mobiltelefonensomaklagarenintetanktespara.html'); a.add(52,40,'12.ÅklagarvittnetsomtroddeattAyhanvarÖnder','/12aklagarvittnetsomtroddeattayhanvaronder.html'); a.add(53,40,'13.Orhansförhållandemedlillasystern','/13orhansforhallandemedlillasystern.html'); a.add(54,40,'14.TelefonvittnenaiSälensomaldrighördes','/14telefonvittnenaisalensomaldrighordes.html'); a.add(55,40,'15.DenfelaktigaöversättningensomluradeRÅ...','/15denfelaktigaoversattningensomluraderaochhd.html'); a.add(56,40,'16.Ferzendesnyaerkännande...','/16ferzendesnyaerkannandesomingenvilllyssnapa.html'); a.add(57,40,'17.VittnenaiGävlesompolisenaldrigsökte','/17vittnenaigavlesompolisenaldrigsokte.html'); a.add(58,40,'18.BildernaavOrhanvidfotokonfrontationer','/18bildernaavorhanvidpolisensfotokonfrontationer.html'); a.add(59,40,'19.AyhansuppgifteromÖndersmobiltelefon','/19ayhansuppgifteromondersmobiltelefon.html'); a.add(60,40,'20."Sättditdem-attityd"hosåklagareoch...','/20quotsattditdemattitydquothosaklagareochmordutredare.html'); a.add(61,0,'YttrandenomJK-anmälan','/yttranden.html'); a.add(62,0,'Vetdunågotommordet?','/vadkanmangoraforatthjalpatill.html'); a.add(63,0,'Namninsamling','/namninsamlingforennyrattegang.html'); document.write(a); a.openTo(0,true);

Ferzende Yildiz redogörelser under förundersökningen har inte varit rättframma klara och sammanhängande. Tvärtom.

Med ”Ferzende Yildiz redogörelse” avser hovrätten heroinisten Ferzende Yildiz utpekande av sina brorsöner som gärningsmän, vilket inleddes den 25 mars 2002. Som framgår ovan var han vid den tidpunkten själv utpekad som möjlig gärningsman av tunnelbanans spärrvakt och förhördes som misstänkt för mordet. Platsen var Kronobergshäktets sjukavdelning, där han hade skrivits in ett dygn tidigare efter att ha försökt ta livet av sig genom att skära upp sin underarm.

Denna berättelse var dels mycket förvirrad i sig själv, dels var det den fjärde i ordningen om vad Ferzende Yildiz visste om mordet, vilket framgår av förundersökningsprotokollet. Dessförinnan hade han i tur och ordning hunnit hävda att han själv var gärningsmannen, att han ”sett sin brorson skjuta”* samt att han inte visste någonting alls om mordet. I hovrätten berättade Ferzende en femte version om sina förehavanden vid mordtillfället – att han råkat befinna sig på Rinkebytorg vid mordtillfället.

Senare har Ferzende lämnat en sjätte version, som han håller fast vid trots att han därmed riskerar att åtalas för inblandning i mordet: Han var inte på mordplatsen av en slump, han tog sig dit och därifrån i sällskap med Ayhan och Orhan och han bevittnade när Orhan utförde mordet.

* Uppgiften att Ferzende ”sett sin brorson skjuta” visade sig under våren 2006 kunna kompletteras med ytterligare en mycket viktig uppgift. Av ett förhörsband från den 26 mars 2002 framgår att han dessutom vid något tidigare tillfälle med ”190 procents säkerhet” sagt att det var Orhan som var gärningsmannen. Detta togs aldrig med i förundersökningsprotokollet och kom därmed aldrig till hovrättens kännedom. Se Oskyldigt dömda för Rinkebymord när polisen undanhöll vittnesmål (DN Debatt den 7 maj 2006).

Se vidare:
Huvudvittnet – heroinisten
Punkterna 4-7 och 16 i JK-anmälan


Tillbaka till hovrättens domskäl


[email protected]