Pressrum
Nyheter

2011-12-19  
Högsta domstolen beviljar inte ny rättegång
Det tog Högsta domstolen två och ett halvt år att avslå den ansökan om en ny rättegång som advokat Claes Borgström lämnade in för Özkan Yazicis räkning sommaren 2009.

Özkan säger nu att han inte vill ha någon ny resningsansökan, även om ännu fler vittnen skulle träda fram, eller om ytterligare bevisning som talar för hans sak tillkommer. Månad efter månad och år efter år av oviss väntan blir till slut alltför plågsam.

Däremot hoppas Özkan att hans fall någon gång ska granskas av en oberoende instans.

År 2006 kom dåvarande justitiekanslern Göran Lambertz och myndigheten JK:s rättssäkerhetsprojekt fram till att Sverige borde överväga att inrätta en oberoende resningsnämnd, för att stärka rättssäkerheten och ge felaktigt dömda bättre möjligheter till upprättelse.

Dåvarande ordföranden för Högsta domstolen, Johan Munck, uttryckte samma åsikt. ”Jag tycker att det är besvärligt i många fall att avgöra om en dom är riktig eller ej. Jag skulle vilja se en ordning liknande den i Norge, Danmark och England. Där har man ett särskilt organ som utreder påståenden om felaktiga domar”, sade han i en intervju (Dagens Nyheter, 18 september 2008).

I rapporten ”Felaktigt dömda” redovisade JK:s rättssäkerhetsprojekt ett antal mål där personer hade dömts till långvariga fängelsestraff men så småningom frikänts efter resning. Bakom de felaktiga domarna låg, enligt JK, bland annat bristfälliga brottsutredningar, målsägandeberättelser som inte granskades tillräckligt omsorgsfullt trots varningssignaler och domstolar som överskattade sin förmåga att bedöma personers trovärdighet.

Sverige behöver en oberoende resningsnämnd.

[email protected]