Pressrum
En JK-anmälan av mordutredningen på 20 punkter
En hemställan om att Justitiekanslern ska granska mordutredningen i Rinkebymordet.

(Inlämnad till JK av Olle Schubert och Henrik Westander, aktiva i Rinkebymordskommittén, den 7 maj 2006.)


Läs JK-anmälan här

Den 30 juni 2006 sände JK en remiss till Åklagarmyndigheten och hemställde om ett yttrande avseende 10 av de 20 punkterna.

Den 10 oktober 2006 lämnade Åklagarmyndigheten in sitt yttrande till JK. Därefter fick anmälarna möjlighet att yttra sig över yttrandet.

Ta del av Åklagarmyndighetens yttrande, samt anmälarnas "yttrande över yttrandet" här nedan.


Klicka här.

[email protected]